Windturbines tussen De Balij en Het Westerpark?!



Een belangrijk natuur-, rust- en recreatiegebied is als mogelijke locatie voor windturbines in onderzoek door Staatsbosbeheer, de Natuur en Milieufederatie Z-H en de Provincie Zuid-Holland.
Staatsbosbeheer is de grondeigenaar en initiatiefnemer. Zij hebben in 2014 de locatie aangeboden bij de Provincie Zuid-Holland om windturbines te plaatsen.

Deze locatie bevindt zich nabij de Balijbrug achter de nieuwe LED-zuil.





Dit zal tot gevolg hebben, slagschaduw, geluidsoverlast en horizonvervuiling voor het hele gebied door minimaal 3 tot 5 windmolens van 175 tot 200 meter hoogte.
Met de plaatsing van de windturbines zal De Balij gescheiden worden van de naastgelegen natuurgebieden (Westerpark, Nieuwe Driemanspolder).
Dit zal oa de vogeltrek en de vleermuizen verstoren.

De Provincie Zuid-Holland en Staatsbosbeheer hebben bij hun besluitvorming, omwonenden, gebruikers, lokale politiek, natuurorganisaties en gemeenten genegeerd.

Dit, ondanks het feit dat draagvlak van essentieel belang is bij het plaatsen van windturbines.

Informatie Provincie Zuid-Holland

Lees meer op deze site voor het indienen van bezwaar, achtergronden en meer informatie.

Voorbeeldfoto van windturbines naast de Maastoren te Rotterdam van 165 meter hoogte.




Onderstaand overlast van windturbines voor Zoetermeer tot een afstand van 1500 meter
Overlast wordt overigens tot 3 kilometer gemeld.





Initiatiefnemer Staatsboshebeer blijft volhouden dat De Balij geen "natuurwaarde" van belang heeft. Echter, hun eigen bezoekersinformatie geeft iets anders aan.....
De Balij en Het Westerpark zijn goed voor ca 4 miljoen bezoekers per jaar!
Foto's gebied




De Balij prachtig in beeld gebracht door Winfried van Meerendonk




Staatsbosbeheer geeft in hun zienswijze voor De Balij aan dat grote windturbines passend zijn in de industriële corridor met hoogbouw.....Het filmpje hieronder toont aan dat er geen sprake van industrie of hoogbouw is, waar baseert SBB dit dan op?!