Zelf iets doen!

Inspraak klimaatakkoord

Daarom is het bijzonder dat u als burger nu de kans krijgt de onderhandelaars achter die gesloten deuren te vertellen wat uw zorgen en wensen zijn als het gaat om de energietransitie en het nieuwe Klimaatakkoord van minister Wiebes. We rekenen er op dat ze daar rekening mee gaan houden.Inspreektektsten 8 en 22 februari 2017

Inspreektekst  van René Veger tbv Cie R&L 8 februari 2017
Inspraak Balij 45 Vogel Werkgroep Zoetermeer tbv Cie R&L 8 februari 2017                                               
AJ Hofker PS 22 februari 2017 Windenergie De Balij
Tekst voor inspreken 22 feb in PS RVeger


                                              Actie 8 februari 2017

Het resultaat van deze actie in de GS brief aan Provinciale Staten.

Zie hier de insprekers (vanaf 36 minuten) en het vervolg van de vergadering.
Jan Kastje (GL Hilversum en Natuur en Milieu Federatie ZH) tracht (vanaf 1:13.45) hun concept "Natuurwind" te onderbouwen.OPROEP: KOM IN ACTIE TEGEN DE WINDMOLENS IN DE BALIJ
JOUW STEUN IS NU NODIG!
Woensdag 8 februari 19.00 uur besluit de Commissie Ruimte & Leefomgeving over de windmolens in de Balij.
Balij Windmolen Vrij zal de statenleden toespreken.
Laat nu zien dat je geen windmolens in de Balij wil.
DIT IS HET MOMENT!
Kom naar het Provinciehuis in Den Haag (Zuid Hollandplein, ingang bij de binnenplaats). 18:45 in de Landschapszaal.
Parkeren Malieveld of met de trein naar Den Haag CS en 15 min lopen naar het Provinciehuis.


Zie hier MANIFEST Balij Windmolen Vrij

Download de nieuwe flyer.


                                                                 Archief                                                             

21 september 2016


Dhr Hofker spreekt in namens Balij Windmolen Vrij
21 09 16 Provincie Zuid Holland staatscie RL


30 juni 2016

Zie hier de insprekers van 30 Juni (vanaf 18m:20s)Zie hier hoe mevrouw Bade aangeeft dat D66 al jaren niet weet en op de hoogte is wat "draagvlak" inhoud hetgeen van essentieel belang is.....Komende inspraakactie 29 juni 2016

29 JUNI WINDMOLENS BALIJ IN DE PROVINCIALE STATEN

Balij-Windmolens 29/6 om 10 uur in de Provinciale Staten.
Na bespreking in de Statencommissie op 8/6 zullen de Provinciale Staten zich buigen over De Balij.

Balij Windmolen Vrij zal GS en PS toespreken om hen te overtuigen De Balij uit het proces te halen.

Kom woensdag 29 juni naar Het Provinciehuis en laat je horen! Verzamelen om 9.45 uur.
Adres Provinciehuis:Zuid -Hollandplein 1 Den Haag.

Dit is een belangrijk moment voor ons burgers!
Als de Provincie doorgaat met De Balij is ons volgende moment pas in 2017! En dan zitten we dicht op het plaatsingsbesluit. Hoe eerder we het proces kunnen stoppen, hoe beter!


Download hier de FLYER

Inspraakactie 8 juni 2016

Balij Windmolen Vrij spreekt op 8 juni 2016 de commissie Ruimte en Leefomgeving van de Provinciale Staten toe!
Verder worden sprekers verwacht van o.a. de natuurorganisaties, omwonenden,  gebruikers van De Balij en Raadsleden.
Ook TV West zal er zijn.


Hierbij de inspraak voor de Balij en de daarop volgende politieke discussie


DIT IS DE UNIEKE KANS OM ONS TE LATEN HOREN!
MET ELKAAR GAAN WE LATEN HOREN WAAROM DE BALIJ NIET IN HET ONDERZOEK NAAR WINDENERGIE-LOCATIES THUIS HOORT.


KOM NAAR DEN HAAG, SAMEN STAAN WE STERK!

Locatie: Provinciehuis Zuid-Hollandplein 1 Den Haag
            10 minuten lopen vanaf het Centraal Station (overkant Malieveld)
Parkeren: Onder het Malieveld of in de omliggende wijk.
De entree van het Provinciehuis ligt aan het binnenplein.

Tijd: 18.45 uur bij de Landschapszaal.
Vergadering begint om 19.00 uur


—— Houd onze site in de gaten voor nieuws rond de actie---


Ruimte en Leefomgeving 8 juni 2016 - woensdag 08 juni 2016

Balij Windmolen Vrij lanceert haar Flyer.
Deze zullen wij voor communicatiedoeleinden gebruiken
Bezwaar maken


Daar het definitieve besluit bij de grondeigenaar en initiatiefnemer Staatsbosbeheer ligt, is er de noodzaak om ook een bezwaar richting hun adres te sturen.

Dit kan door iedereen uit de regio gedaan worden die gebruik maakt van zowel De Balij als het Westerpark voor ontspanning en recreatie.


Hieronder een voorbeeld die uiteraard naar eigen inzicht is aan te passen.

Algemeen bezwaar SBB Word

Algemeen bezwaar SBB PDF


Deze kunnen ondertekend gestuurd worden naar:

De Directie van Staatsbosbeheer                                              
t.a.v. de heer ir. S. Thijsen, directeur
Postbus 2            
3800 AA Amersfoort

of per email naar

s.thijsen@staatsbosbeheer.nlEerdere inspeekactie Gemeenteraad 18 Januari 2016

Motie en inspraak! (Unaniem aangenomen)
Het helpt als meer bewoners dan alleen de insprekers aanwezig zijn bij de Raad
Maandag aanstaande is er de wekelijkse gemeenteraadsvergadering.
In de vergadering van 18 januari zullen VVD, Zo, CDA en LHN een motie indienen waarbij de Raad gevraagd wordt expliciet actie te ondernemen richting Staatsbosbeheer.
Het doel van ons en de partijen is echter  om de voortgang vroegtijdig te beëindigen. dus geen planMER. (kost alleen maar geld).

Bewoners kunnen in de Raad inspreken en zo de Raad oproepen tot het innemen van een standpunt en besluitvorming beïnvloeden. De leden hechten er veel waarde aan als de bewoners zich nu laten horen in de Raad.