Procedure, Zienswijzen & Visies

Op deze pagina een overzicht van de procedure voor De Balij" en de zienswijzen van diverse betrokken partijen.

                   
PROCEDURE WINDENERGIE LOCATIE DE BALIJ JULI 2016


          OVERZICHT PROCEDURE WINDENERGIE LOCATIE DE BALIJ  tot 26 juni 2016 (ARCHIEF)

                                              Pamflet der Verbazing
                                      
DE BALIJ ALS MOGELIJKE WINDENERGIELOCATIE: BESCHRIJVING EN ANALYSE VAN HET PROCES TOT 10 MEI 2016 (4 PAGINA’S)                                  


Advies Reikwijdte en Detailniveau (ARD) planMER en Nota van Beantwoording Zienswijzen  (Samenvatting)

Advies Reikwijdte en Detailniveau (ARD) planMER en Nota van Beantwoording Zienswijzen (Volledig)
                       
                                            Zienswijzen

Zienswijze Gemeente ZoetermeerZienswijze Vogelwerkgroep Zoetermeer


 Zienswijze Eneco voor onder andere Locatie 45 De Balij niet kansrijk.

Zienswijze CDA

 Zienswijze Vleermuisplatform Zoetermeer  en  


 Zienswijze Gemeente Pijnacker-Nootdorp en Informatienota Raadsleden


 Zienswijze IVN


                         
Zienswijze op ontwerp Visie Ruimte en Mobiliteit               

 
 Bosvisie van Staatsbosbeheer (De Balij als cultuurhistorische Bosparel)


  Zienswijze Staatsbosbeheer op Ruimtelijke Structuurvisie en MER 16 december 2013
                                                           en
                  
2014 0217 Zienswijze SBB aan PZH inzake SV RenM
                                                              
                         Balij topografie met globale locatie windturbines


 Zienswijze van NMZH,Natuurmonumenten, Zuid hollandslansschap, Staatsbosbeheer, KNNV


                                               Visies Visie NLVOW en inleiding GedragscodeGedragscode en Petitie

Visie Hof van Delfland 2025 en Topografie De Balij met Windturbines Entree Zoetermeer Gebiedsvisie 2016  


Adriaan Geuze over de gevolgen van Windmolens in de regio Den Haag-Rotterdam-Zoetermeer. (18/6/2016)

Kwaliteitsatlas Groene Hart en Kernwaarden


 Een gezamelijk ondertekende gedragscode/visie door onderstaande partijen en instanties.
 
     Gedragscode en Aanbiedingsbrief