Update
De termijn voor het indienen van een officiële zienswijze bij de Provincie Zuid-Holland is verstreken.

teken de petite van VEH om de overheid huiseigenaren beter te betrekken bij de bouw van windturbines

Daar het uiteindelijke besluit bij de grondeigenaar Staatsbosbeheer ligt, is er de noodzaak om ook een bezwaar richting hun adres te sturen.

Hieronder een voorbeeld die uiteraard naar eigen inzicht is aan te passen.

Algemeen bezwaar SBB Word

Algemeen bezwaar SBB PDF


Deze kunnen ondertekend gestuurd worden naar:

De Directie van Staatsbosbeheer                                               
t.a.v. de heer ir. S. Thijsen, directeur
Postbus 2             
3800 AA Amersfoort

of per email naar

s.thijsen@staatsbosbeheer.nl én info@staatsbosbeheer.nl