Foto's en natuurwaarden van het gebied

Op deze pagina een aantal foto's en informatie over het gebied.

Meer foto's zijn te vinden op onze  

Feiten en weetjes
       
Bezoekersaantallen kinderboerderij De Balijhove 80.000 per jaar (telling Gemeente Zoetermeer)
Bezoekersaantallen De Balij 2.2 miljoen per jaar (telling Staatsbosbeheer)
Bezoekersaantallen Het Westerpark 2 miljoen per jaar (inschatting)


Natuurwaarde

De Balij is onderdeel van de Groenblauwe slinger en verbindt natuurgebieden in de regio.
De Balij huisvest diverse vogelsoorten en is tevens onderdeel van hun trekroute.
Tevens zijn De Balij en Het Westerpark onderdeel van het Groene Hart.
Meer informatie De Balij Staatsbosbeheer


De Balij prachtig in beeld gebracht door Winfried van MeerendonkStaatsbosbeheer geeft in hun zienswijze voor De Balij aan dat grote windturbines passend zijn in de industriële corridor met hoogbouw.....Het filmpje hieronder toont aan dat er geen sprake van industrie of hoogbouw is, waar baseert SBB dit dan op?!Een vooralsnog onverstoorde horizon vanuit de Koepeltjesbuurt aan Het Westerpak Zoetermeer.
Ook voor de wijken van dit gedeelte van Zoetermeer én Het Westerpak zullen de windturbines van grote invloed zijn.Zie ook:
Vogels
Libellen
Vleermuizen
Gebruikersgroep Balij en Bieslandse Bos

Foto's IJsvogels, Kleine vos en Ransuil door Daniël van Schendel