Libellen

Overzicht van de libellen van De Balij.
Op grond van enkele jaren monitoren zijn 27 soorten vastgesteld in het libellenreservaat (2013) dat gelegen is in de voormalige poldertuinen van de Floriade. Hieronder zitten 10 juffersoorten en 17 echte libellen. De meeste soorten planten zich in het gebied voort. Verder komen er invasiegewijs zwervende soorten op het gebied af, zoals de Zwarte Heidelibel in 2012 en 2014. Verder onderzoek, ook buiten het reservaat en dan met name in de brede sloot bij de Scheg kan meer soorten aan het licht brengen. De Scheg is een geliefd jachtgebied voor grotere soorten libellen. Het is de verwachting, dat het aantal libellensoorten, naarmate de Balij zich verder ontwikkelt en minder voedselrijk wordt, verder toe zal nemen. Het aantal zich in De Balij voortplantende soorten zal ook gaan toenemen. Nauwkeurige en blijvende monitoring van libellen in het hele gebied is daarbij nodig.
Arno van Berge Henegouwen, 27 april ’16

Een paar van de soorten in de Balij op foto.
Larven:
Aeshna cyanea, Blauwe Glazenmaker (larve)
Erythromma najas, Grote Roodoogjuffer (larve, 2x)

Volwassen libellen
Aeshna cyanea, Blauwe Glazenmaker
Aeshna isosceles, Vroege Glazenmaker
Anax imperator, Keizerlibel
Coenagrion puella, Azuurwaterjuffer
Coenagrion pulchellum, Variabele Waterjuffer
Libellula quadrimaculata, Viervlek
Sympetrum danae, Zwarte Heidelibel
Sympetrum sanguineum, Bloedrode Heidelibel

Foto’s ©ArnoVanBergeHenegouwen