Vleermuizen

Vleermuizen in De Balij

Het vleermuisplatform Zoetermeer heeft in het vroege voorjaar (2 en 3 april 2016) de vleermuizen in De balij geinventariseerd.
We troffen aan:
Dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, grootoorvleermuis, rosse vleermuis en tweekleurige vleermuis. Voor de watervleermuizen was het nog een beetje te vroeg maar die worden ook dit jaar weer verwacht. We zijn van plan om in de zomer en het najaar nog meer inventarisaties uit te voeren. Van alle waarnemingen worden geluidsbestanden en locatiegegevens opgeslagen en gedeeld met diverse instanties. De waarnemingen liggen ter bevestiging voor aan deskundigen. De tweekleurige vleermuis is zeer zeldzaam, de grootoor vleermuis is voor zoetermeer zeldzaam, de anderen zijn algemene soorten. Alle vleermuizen zijn beschermde dieren. De dwergvleermuis is de meest algemene soort, dan komen ruige dwergvleermuis, rosse vleermuis en laatvlieger.

De grootoorvleermuis zien we hier wat minder vaak die is gespecialiseerd in jagen in dichte bossen.

Vleermuisplatform Zoetermeer
Zie ook vleermuis en bescherming RVO