Geluidshinder


De geluidshinder van windturbines zit met name in de lage frequenties. Men spreekt eerder over "trillingen" die duidelijk voelbaar zijn en anders worden waargenomen dat het geluid in hogere frequenties.
Sommige windturbines kunnen heel hard gaan fluiten, anderen klinken als vliegtuigen.
Men spreekt vaak over een "pulserende" brom die altijd en overal aanwezig is.
De Nederlandse norm is 47 dB per etmaal en 41 dB in de nacht GEMIDDELD.
Dat betekent compensatie van de herrie door windstille dagen. In de rest van Europa zijn deze waarden absolute grenzen, hetgeen de verklaring is van het verschil in de vereiste afstand tot woningen.
In Nederland komt dat neer op ca. 400 meter afstand van woningen (!). In Duitsland is dat minimaal 950 meter, Denemarken 1.050 meter en Schotland zelfs 3.000 meter!
Veel mensen zijn gevoelig voor het laagfrequent pulserende geluid dat tot zelfs 2 á 3 kilometer ver reikt.

Hieronder het gebied op ca 1500 meter afstand dat hier zeker hinder van gaat ondervinden.