Slagschaduw

De draaiende wieken geven door de flikkering het gevoel dat je in een discotheek bent beland.
Dat mag niet meer dan 17 dagen per jaar gedurende meer dan 20 minuten optreden.
De kans op slagschaduw is het grootst ten westen en oosten van de turbines.
Vooral de bewoners van Rokkeveen-west zullen  het gehele jaar door de discotheek vrij in en uit kunnen lopen.
In de ochtend en het begin van de middag bevinden Het Westerpark en Meerzicht zich in deze slagschaduw.

Hieronder een aantal schrijnende voorbeelden van Slagschaduw.
Slagschaduw van de Ceva windturbine (langs de A4 Den Haag)