Veiligheid

De uiteinden van de rotorbladen draaien met een snelheid van 375 km per uur in het rond.
De gondel  weegt 90.000 kilo.
Het risico voor wegslingerde onderdelen en ijsklompen in de winter zijn niet ondenkbeeldig.
De onderzoekslocatie De Balij ligt midden in een knooppunt van risicovolle objecten.
Vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg en mogelijk ook over het spoor, een benzinestation met LPG-opslag op nog geen 200 meter en bijna bovenop een ondergrondse hogedruk-gasleiding.
Als er maar iets misgaat zorgt het domino-effect  voor een nationale ramp.
Er zijn 75 miljoen passanten per jaar!
Betreft de natuur zal er een flink gedeelte rondom de windturbines en voor de toegangsweg weggekapt moeten worden. Vogels "begrijpen" de wieken niet en vleermuizen kunnen ze niet zien hetgeen voor slachtoffers gaat zorgen.
Laat De Balij nu net een gebied voor de vogeltrek zijn die diverse gebieden in de Groenblauw slinger verbindt.

UPDATE:

Na zitting te hebben genomen in de klankbordgroep is duidelijk geworden dat er een hogedruk aardgasleiding door De Balij loopt. Dit is oa de reden dat de windturbines niet meer vlak langs de A12 komen maar bijna midden in het Balijbos en in broedgebied/natuurreservaat De Scheg. Hierdoor komen de windturbines minder dichtbij deze gasleiding te liggen hoewel de absoluut minimale afstand wordt gehanteerd die vooralsnog ook twijfelachtig is.
Veiligheidseisen (RIVM) zijn bij dit soort leidingen vooralsnog zeer streng daar ze 
kunnen eindigen in ongelukken met catastrofale gevolgen.
Er is bij de plaatsing van windturbines een duidelijke trend te zien dat naast het feit dat natuurgebieden niet meer beschermd hoeven te worden (zie Natuurwind) ook de veiligheidsregels "versoepeld" worden.

Hieronder een overzicht van catasrofes met hogedruk aardgasleidingen


Gellingen, België (Wikipedia)