Over ons

Dit Comité is opgezet door en voor bezorgde bewoners uit de direct omliggende woonwijken, alsmede Zoetermeerders die gebruik maken van de aangrenzende natuurgebieden. De Vogelwerkgroep Zoetermeer heeft zich ook aangesloten. De plaatsing van 200 meter hoge windturbines in De Balij vinden wij een zorgelijke ontwikkeling. Een bezwaar kan natuurlijk ook door alle mensen uit de regio verstuurd worden die het gebied een warm hart toedragen.
Een prachtig groengebied te midden van de Randstad die een diverse natuur en biodiversiteit huisvest alsmede een belangrijke rol in de vogeltrek speelt.
Ons standpunt is niet tegen windenergie, of andere duurzame en schone vormen van energieopwekking te zijn.
Wel om dit weloverwogen, grondig onderzocht en zonder schade aan natuur en woongebieden toe te passen.
Foto's en informatie over dit prachtige gebied

Samenwerking

Balij Windmolen Vrij is de samenwerking aangegaan met Platvorm "Duurzaam kan zoveel beter Pijnacker-Nootdorp"


Dit zijn de mensen achter het burgercomité. Met inmiddels honderden e-mails, tientallen gesprekken met betrokken partijen en WOB onderzoeken, keihard in gevecht voor het behoud van uw natuur-, woon-, en recreatiegebieden. Wij gaan voor De Balij!