Tijdlijn Balij Windmolen Vrij 2015/2016 Meest recent bovenaan
22 februari 2017


21 februari 2017


17 februari 2017


10 februari 2017


9 februari 2017


6 februari 2017


5 februari 20171 februari 201728 januari 201727 januari 201726 januari 201724 januari 2017


16 januari 2017


27 december 201619 december 201618 december 2016


16 december 2016


11 december 2016


4 december 2016
29 november 2016


27 november 2016


19 november 2016


4 november 2016


30 oktober 2016
23 oktober 2016


23 september19 september


11 september


7 september


4 september


29 augustus


28 augustus


25 augustus


15 augustus


13 augustus 20166 augustus 2016


3 augustus 2016
31 juli 201614 juli 2016


3 juli 2016


30 juni 2016


29 juni 2016

27 juni 2016


26 juni 2016


21 juni 201620 juni 2016


12 juni 2016


11 juni 2016

9 juni 2016
Zie hier de insprekers die zich vol overgave inzetten voor De Balij en de fractieleden weten te overtuigen.


En Omroep West


7 juni 2016


2 juni 2016


27 mei 201626 mei 201626 mei 2016

Komende inspraakactie

Balij Windmolen Vrij spreekt op 8 juni 2016 de commissie Ruimte en Leefomgeving van de Provinciale Staten toe!
Verder worden sprekers verwacht van o.a. de natuurorganisaties, omwonenden,  gebruikers van
De Balij en Raadsleden.
Ook TV West zal er zijn.

DIT IS DE UNIEKE KANS OM ONS TE LATEN HOREN!
MET ELKAAR GAAN WE LATEN HOREN WAAROM DE BALIJ NIET IN HET ONDERZOEK NAAR WINDENERGIE-LOCATIES THUIS HOORT.


KOM NAAR DEN HAAG, SAMEN STAAN WE STERK!


25 mei 2016


en


23 mei 2016


22 mei 2016

Balij Windmolen Vrij lanceert haar FLYER!
Deze zullen wij voor communicatiedoeleinden gebruiken.

20 mei 2016


18 mei 201616 mei 2016


14 mei 2016


12 mei 2016

Verbaas je over De Balij als Windturbinelocatie: lees het ‘ PAMFLET VAN VERBAZING DE BALIJ’

Wil je meer weten over het proces en de argumenten die spelen bij de Windturbinelocatie De Balij?
Lees dan DE BALIJ ALS MOGELIJKE WINDENERGIELOCATIE: BESCHRIJVING EN ANALYSE VAN HET PROCES TOT 10 MEI 2016 (4 PAGINA’S)


11 mei 2016


10 mei 20165 Mei 20163 Mei 2016


30 april 2016

Balij Windmolen Vrij heeft inmiddels gesproken met Provinciale Statenleden van CDA en CU/SGP.
Dinsdag 3 mei gesprek met vertegenwoordiging van de statenfractie van GroenLinks en woensdag 4 mei met D'66. Via de gemeenteraadsleden leggen wij contact met VVD, PVV, PvdD, SP, 50+ en PvdA.
10 mei besluit Gedeputeerde Staten of Onze Balij wordt meegenomen in het onderzoek om grote windturbines te plaatsen. Zij leggen op 8 juni dit besluit voor aan de Provinciale Staten. Balij Windmolen Vrij hoopt dat GS de vele zienswijzen tegen plaatsing echt serieus neemt en afziet van De Balij!


28 april 2016

Artikel Balij Windmolen Vrij in het Streekblad Zoetermeer

En

Balij Windmolen Vrij heeft via de voorzitter de leden
van de Gebruikersgroep De Balij en Het Bieslandse Bos opgeroepen om informatie
uit te dragen over de natuurwaarden van het gebied. Zij stelt daarvoor haar media beschikbaar.

27 april 2016

Balij Windmolen Vrij stemt met de Vogelwerkgroep en het Vleermuisplatform Zoetermeer af over de natuurwaarden.
In De Balij komen beschermde diersoorten voor, zoals vleermuizen en incidenteel zelfs de zeer zeldzame Griel.
Het Vleermuizenplatform heeft begin april vleermuizentellingen verricht.

26 april 2016

Balij Windmolen Vrij legt contact met leden van de Provinciale Staten in de aanloop
naar de komende besluitvorming (De Balij wel/geen onderzoekslocatie Windenergie). 
Er is veel steun vanuit alle gemeenteraadsfracties.

23 april 2016:

Balij Windmolen Vrij spreekt de provincie Zuid Holland aan op het geven van foute en onvolledige informatie
over de procedure (zoals vermeld op de site van de provincie).
Balij Windmolen Vrij stelt samen met de projectleider Windenergie provincie Zuid-Holland
een concreet uitgewerkte procedure voor De Balij op (link naar procedure)

22 april 2016:

Balij Windmolen Vrij bespreekt met de secretaris van de commissieMER de wijze waarop het onderzoek door
hen getoetst zal worden. Balij Windmolen Vrij kan samen met natuurorganisaties informatie over
natuurwaarden aanleveren bij de commissieMER.

19 april 2016:

Overleg met Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) naar aanleiding van de brief die Staatsbosbeheer (SBB) stuurde naar de Provincie.
De Federatie sluit windenergie in De Balij niet uit en zegt ons nog niet in gesprek te zijn met Staatsbosbeheer.
Na dit gesprek blijkt uit WOB-informatie dat de NMZH al vanaf 2013 bij Staatsbosbeheer aandringt om
(gezamenlijk) windturbines te exploiteren in de Balij.
Al op 4 februari 2014 schrijft Staatsbosbeheer: “NMZH wil een natuurcoöperatie oprichten met 1500 lokale gebruikers van windenergie en Staatsbosbeheer, zodat
NMZH de windmolens in de Balij kan exploiteren; een deel van de opbrengst gaat naar SBB voor beheer van
de Balij en een deel naar de NMZH voor haar reguliere werkzaamheden”


19 april 2016:
Overleg met Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland naar aanleiding van de brief die Staatsbosbeheer (SBB) stuurde naar de Provincie. Dosker Brief SBB


15 april 2016:
Artikel Algemeen Dagblad over de kwestie De Balij. Artikel AD Haagse Courant 


15 april 2016:
De Balij is besproken in het bestuurlijk overleg van De Landschapstafel Hof van Delfland. Staatbosbeheer dient rekening te houden met de ruimtelijk visie van Hof Van Delfland Visie 2025


29 maart 2016:
Bijeenkomst Gebruikersgroep Balij en Bieslandse Bos
De Gebruikersgroep heeft een duidelijk “Nee” uitgesproken tegen de plannen van Staatsbosbeheer.


28 maart 2016:
Gesprek Rosier (wethouder Zoetermeer), Van Staalduine (wethouder Pijnacker Nootdorp) en Kuipers (provinciehoofd Staasbosbeheer).
Doel van het gesprek is het bezwaar van de gemeenten verder onder de aandacht te brengen.


25 maart 2016:
Ontvangst van deel 1 WOB-onderzoek Staatsbosbeheer
WOB wordt geanalyseerd door de actiegroep en later gepubliceerd; deel 2 volgt in de week van 18 april.


24 maart 2016:
Tweede afspraak wethouder Rosier
Actiegroep bespreekt met de wethouder de strategie en de eerste uitkomst van de WOB PZH (Provincie Zuid-Holland).


18 maart 2016:
Ontvangst WOB provincie Zuid-Holland.
WOB wordt geanalyseerd door de actiegroep en later gepubliceerd. (Verslag volgt)


1 maart 2016 :
Gesprek met provinciehoofd Staatsbosbeheer Jasper Kuipers. Verslag gesprek


15 februari2016:
Gesprek met wethouder Rosier. Verslag


8 februari 2016:
Hoorzitting externe klachtencommissie provincie Zuid-Holland
De actiegroep heeft een klacht ingediend tegen de gevolgde procedure. De klacht werd uiteindelijk ongegrond verklaard omdat de provincie heeft erkend dat zij procedurefouten heeft gemaakt, maar dat zij die naar oordeel van de commissie in voldoende mate hersteld heeft (extra inloopavond).
Een verbaal excusses bij de hoorzitting zelf bleek volgens de commissie voldoende voor het 3 maal foutief aangeven van de exacte locatie.
Saillant detail is dat het advies is opgesteld door de ambtenaar die zelf een sleutelfiguur is in dit proces.
Voorlopig zal de actiegroep niet in beroep gaan.


25 januari 2016 :
Bezwaar gemaakt bij Staatsbosbeheer (bezwaar).
Staatsbosbeheer blijft ontkennen als grondeigenaar initiatiefnemer te zijn naar zowel bewoners Zoetermeer als in de pers. AD artikelen Geen draagvlak en Niet de initiatiefnemer 
Staatbosbeheer noemt zich in deze WOB's duidelijk de initaitefnemer.
Uit een WOB verzoek blijkt dat SBB en PZH bewust hebben samengespannen dit te verdoezelen!
WOB Dosker brief 

18 januari 2016:
Ingesproken in de gemeenteraad van Zoetermeer. Motie om bezwaar te maken bij Staatsbosbeheer is unanieme aangenomen. De Motie  Brief Gemeente Zoetermeer aan SBB  Inspraak Gemeenteraad


5 januari 2016:
Zienswijzen ingediend bij de provincie Zuid-Holland

December 2015

Bewoners van het omliggende gebied krijgen een brief van de Provincie Zuid-Holland met de melding dat De Balij als locatie (45) wordt meegenomen voor mogelijke plaatsing van windturbines. Dit is de eerste officiele persoonlijke communicatie aan omwonenden. Hierop volgt een zeer korte reactietermijn.

Een klacht wordt ingediend betreft de procedure van Provincie Zuid-Holland bij Nationale Ombudsman. Deze verwijst door naar de Provincie Z-H